BIRZGALES PAGASTA VISPĀRĒJIE DATI

 

NOVIETOJUMS
            Birzgales pagasts atrodas Viduslatvijas zemienē Daugavas kreisajā krastā, 20 km no novada centra Ķeguma, 32 km no Ogres un 69 km no Rīgas.

PLATĪBA, ADMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS
            Viens no lielākajiem pagastiem Latvijā - platība 29397 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 8304 ha, meži - 17481 ha, purvi - 206 ha, zem ūdeņiem - 1247 ha. Birzgales pagasts ietilpst Ķeguma novadā, kurš robežojas ar   Jaunjelgavas novadu, Ogres novada , Lielvārdes novadu  un Vecumnieku novadu. Pagasts atrodas Latvijas seno novadu - Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Sēlijas - krustpunktā.

IEDZĪVOTĀJI
            Iedzīvotāju skaits - nedaudz mazāk par 1900, t.sk., aptuveni puse dzīvo pagasta administratīvajā centrā. Darbaspējīgajā vecumā ir ap 55% iedzīvotāju, pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars - ap 25%. Pēc nacionālā sastāva - latvieši sastāda 84% no iedzīvotāju kopskaita.