Birzgales Tautas nams.

 

            No 1933. gada Birzgalē ir Tautas nams, kurš ir uzcelts par tautas savāktiem, nopelnītiem līdzekļiem. Cilvēki spēlēja teātri, dziedāja, dejoja, darbojās pūtēju orķestris. Kopš tā laika Birzgalē ļoti aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi. Tā laikam ritot visa  pašdarbība ir saglabājusies līdz šodienai.

  Tautas nama sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

  • Sagatavo un koordinē galveno kultūras norišu kalendāru pagastā, apstiprina tā finansēšanu pagastā.

  • Organizē izglītojošus pasākumus interesantiem dažādās zinību nozarēs ( tautas augstskolas, kursus, interešu apvienības, diskusiju klubus, lektorijus u.c.).

  • Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pagasta kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību.

  • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.

  • Organizē koncertu, izrāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pagasta teritorijā.

  • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

  • Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.

  • Atskaitās par iestādes darbu pašvaldībai, Valsts statistikas komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām.

 Adrese: Skolas iela 2, Birzgale
Tālrunis: 65034155
Tautas nama vadītāja: Rita Reinsone
Mobilais telefons: 29424612
e-pasts: rita.reinsone@kegums.lv 

Tautas nams piedāvā telpas iestādēm un organizācijām semināru un konferenču rīkošanai. Informācija pa tālruni 29417026


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com