ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS
BIRZGALES   PAGASTA   PĀRVALDE

 

Lindes iela 2, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033
Tālrunis 65034212, 65034125, fakss 65035980,
e-pasts birzgale@kegums.lv 
Reģ. Nr. 90000013682
Swedbanka
Kods HABALV22
Norēķinu konts LV80HABA0551015370070  

Darba laiks:
Pirmdienās 8.30-12 12.30-17
Otrdienās 8.30-12 12.30-17
Trešdienās 8.30-12 12.30-17
Ceturtdienās 8.30 -12 12.30-17
Piektdienās 8.30-12 12.30-17


DARBINIEKI  

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Pāvels Kotāns

Tālr.65034212, 29134202  

Pārvaldes vadītāja, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – Mārīte Artihoviča

Tālr.65034125  

Grāmatvede – Anita Lausa

Tālr.65035981, 26107552 

Grāmatvede – kasiere – Inese Groza

Tālr.65035982  

Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Vija Arāja

Tālr.65035984 , 26167944

Sociālās palīdzības organizators – Vija Bezzubova

Tālr.65035985, 26100564  

Lauksaimniecības konsultants – Tadeušs Vaļevko

Tālr.65035983, 29115843

Publiskā interneta pieejas punkta konsultante - Olga Tomiņa

Tālr.65034235 

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com