ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS
BIRZGALES   PAGASTA   PĀRVALDE

 

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033
Tālrunis 65034212, 65034125, 
e-pasts birzgale@kegums.lv 
Reģ. Nr. 90000013682
Swedbanka
Kods HABALV22
Norēķinu konts LV80HABA0551015370070  

Darba laiks:
Pirmdienās 8.30-12 12.30-17
Otrdienās 8.30-12 12.30-17
Trešdienās 8.30-12 12.30-17
Ceturtdienās 8.30 -12 12.30-17
Piektdienās 8.30-12 12.30-17


DARBINIEKI  

Pārvaldes vadītāja, Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece – Mārīte Artihoviča

Tālr.65034125  

Grāmatvede – Anita Lausa

Tālr.65035981, 26107552 

Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Vija Arāja

Tālr.65035984 , 26167944

Sociālās palīdzības organizators – Vija Bezzubova

Sociālais darbinieks  – Agnese Putāne

Tālr.65035985, 26100564  

Lauksaimniecības konsultants – Tadeušs Vaļevko

Tālr.65035983, 25430433

Klientu apkalpošanas centra speciālists - Olga Tomiņa

Tālr.65034235 

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com