Birzgales mūzikas skola

Birzgales mūzikas skola kā patstāvīga mūzikas skola darbojas no 1994. gada. Tās direktors kopš dibināšanas ir Laimonis Paukšte.

Birzgales mūzikas skola ir akreditēta līdz 2012. gada 18. decembrim. Skolēni mūsu mūzikas skolā var apgūt prasmes šādu instrumentu spēlē:

- Klavierspēlē,

- Flautas spēlē,

- Klarnetes spēlē

-Saksofona spēlē,

-Trompetes spēlē,

-Trombona spēlē,

- Eifonija spēlē,

-Tubas spēlē,

-Sitaminstrumentu spēlē.

Audzēkņiem, mācoties Birzgales mūzikas skolā, ir iespēja spēlēt pūtēju orķestrī. Audzēkņus māca pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, augstas klases pedagogi un praktiķi. Viņu lielākā vērtība ir pašaizliedzīgs darbs ar mīlestību izglītojot savus audzēkņus.

Rocības iespējās, pakāpeniski cenšamies remontēt un iekārtot savas telpas, lai tās no bērnudārzam piemērotām telpām (mūzikas skola darbojas pēc projekta bērnudārzam projektētās telpās) pārveidotu par mūzikas skolai piemērotām.

Mūzikas skola ir mācību iestāde ar lieliem kapitālieguldījumiem instrumentu iegādes ziņā. Tā nevar eksistēt bez pietiekami daudz klavierēm, kā arī daudz un dažādiem pūšamajiem un sitamajiem instrumentiem (tāda ir mūsu skolas specifika). Tāpat nepārtraukti ir jāiegulda līdzekļi instrumentu uzturēšanai spēlēšanas kārtībā. Tās ir lielas izmaksas, bet Birzgales pagasta pārvalde līdz šim ir izpratusi mūzikas skolas vajadzības un nodrošinājusi mūzikas skolai pilnvērtīgu darbu.

            Birzgales mūzikas skolai ir arī savas tradīcijas:

- Semestra nobeigumos katrs pedagogs rīko plašus savu audzēkņu atklātos koncertus.

- Skolas izlaidumos koncertē visi tās absolventi rādot savas prasmes visdažādākajos muzicēšanas veidos (spēlējot solo, muzicējot ansambļos, spēlējot pavadījumus saviem kolēģiem).

- Vienmēr piedalāmies valsts konkursos.

- Vismaz reizi gadā apmeklējam kādu operas izrādi.


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com