Jaunumi

 

 

           

Visu Svēto un Dvēseļu dienas

 dievkalpojuma kārtība

 1.     un  2. novembrī

Ogres Sv. Meinarda katoļu baznīcā

 

1.     Novembris. Visu svēto diena. Svētdiena.

 10.00  Svētā Mise

12.00  Svētā Mise. Ikšķilē.

12.00  Svētā Mise Ropažos

16.30  Svētā Mise (krievu valodā). Adorācija

18.00  Svētā Mise. Lūgšanas par mirušajiem. Procesija.

 

2.     Novembris. Dvēseļu diena. Pirmdiena.

 6.30, 8.00               Svētā Mise

9.00                        ekzekcijas, psalmi.

10.00, 12.00           Svētā Mise

12.00                      Svētā Mise. Ikšķilē.

14.00 15.00

18.00                      Svētā Mise. Lūgšanas par mirušajiem. Procesija.

 

Piezīme.

Ievērojot nosacījumus.

Grēksūdzi un pieņemot Sv. Komūniju ticīgie var saņemt pilnas atlaides, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem.

Laikā no 1. līdz 8. novembrim, ieskaitot, dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem.

          Visu ticīgo piemiņas dienā 2. novembrī dievbijīgi apmeklēs baznīcu un lūgsies „Tēvs, mūsu..” un „Es ticu..”.

 

Piezīme: Ogrē un Ikšķilē ir iespēja pasūtīt Svētā Gregora mises, tas ir 30 Sv. Mises par mirušo dvēselēm.

   

2015                                                             Prāvests Konstantīns Bojārs

Tel.   65022458

Mob. 26551206