Jaunumi

Projekta

 Informatīvo norāžu uzstādīšana

Birzgales pagasta centrā

īstenošana 

 Lai veicinātu Birzgales pagasta publiskās teritorijas labiekārtošanu, biedrība „JADARA” nolēma piedalīties Ķeguma novada iedzīvotāju veicināšanas projektu konkursā ar projektu „Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā”, kurš arī tika apstiprināts. Projekta mērķis Ķeguma novada publiskās teritorijas labiekārtošana. Projekta uzdevums iegādāties un uzstādīt teritorijas  norādes Birzgales pagastā

Tā kā 25. jūlijā bija paredzēti Birzgales pagasta svētki, tad arī gribējās, lai jaunās norādes jau būtu uzstādītas. Un tā 22. jūlijā pagasta centrā tika uzstādītas 17. norādes uz trīs ceļa stabiem:

1. Pamatskola – 1 gab.

2. Tautas nams – 1 gab.

3. Pagasta pārvalde – 1 gab.

4. Kapela – 1 gab.

5. Bibliotēka -1 gab

6. Ģimenes ārstu prakse – 1 gab.

7. Pasts – 1 gab.

8. Publiskais Interneta Pieejas punkts – 1 gab.

9. Aptieka – 1 gab.

10. Muzejs „Rūķi”- 2 gab.

11. Rūķu parks – 2 gab.

12. Mūzikas skola – 2 gab.

13. Pirmskola „Birztaliņa”- 2 gab.

 Projekta kopējās izmaksas sastādīta 845. 72 euro, no tiem 750 euro piešķirtais finansējums un 95.72euro biedrības „JADARA” līdzfinansējums.

 Projektu realizēja biedrība „JADARA”

 Valdes locekle Rita Reinsone