Jaunumi

 C:\Users\Rita\Desktop\871a4005d993b46224a9aa2ba5e56c4e.jpg

2015. gada

KAPU   SVĒTKU    DIEVKALPOJUMI

BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS

notiks

SESTDIEN, 25.jūlijā

Plkst.     10. 00         ZIZĀNU

               11.15         MEŽA

                12.15       JEDES

                15.00       KALNAMUIŽAS

                16.00       LĀČU

 

SVĒTDIEN, 26.jūlijā

Plkst.     10. 00         ZARU

               11.15         SAULESKALNA

                12.30       MĀCĪTĀJU

                13.00       BIRZGALES

                15.45       BALTUPES

                17.00        AVENU

 

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.

Birzgales ev. lut. draudzes valde un pagasta pārvalde