Jaunumi

                                                  

 

Realizēts projekts

 “Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, riteņojot”

2018.gadā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, riteņojot”  biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2019.gadam. Projekta mērķis bija sekmēt Ķeguma novada attīstību, popularizējot Ķeguma novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, veicināt tūrisma attīstību, tādejādi atbalstot arī vietējo tūrisma un amatniecības uzņēmumu attīstību. Projekta ietvaros Ķeguma novada sešās publiski pieejamās ēkās - Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķeguma novada bibliotēkā, Skolas ielā 6, Ķeguma novada muzejā, Tomes pagastā, Rembates klientu apkalpošanas centrā, Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka ielā 2, Birzgalē, tika atklāti seši tūrisma informācijas punkti, kuros izvietotas iegādātās suvenīru vitrīnas un brošūru stendi. Brošūru stendos turpmāk varēs iepazīties ar dažādiem aktuāliem tūrisma informatīviem materiāliem, kas veicina kultūras un dabas mantojuma atpazīstamību un popularitāti, savukārt vitrīnās būs izvietoti un iespējams iegādāties suvenīrus, kas atspoguļo Ķeguma novada amatniecību, uzņēmējdarbību, un kopumā reprezentē Ķeguma novadu un veicina novada tēla veidošanu un atpazīstamību.

 

C:\Users\Birzgale\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\YPR3Z7YL\20191017_105237.jpg