Jaunumi

                                                  

 

Aktivitātes dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas”

Lielvārdes un Ķeguma novadu sadarbības projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” drīzumā tiks veikta labiekārtošana un infrastruktūras izveide. Novada iedzīvotājiem un viesiem tiks izveidotas ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas un labiekārtotas divas atpūtas vietas lieguma teritorijā.

Augusta vidū tiks izsludināts iepirkums infrastruktūras izveidei un uzstādīšanai uz Lielās salas, Garās salas un pie Dzejas ozoliem Kaibalā. Plānots izvietot 5 informācijas stendus Ķeguma un Lielvārdes novados, kā arī uz Lielās salas. Infrastruktūras izveidi plānots pabeigt līdz septembra beigām, lai vēl šoruden laivu piestātnes un atpūtas vietas būtu  pieejamas un izmantojamas iedzīvotājiem.

Tiks veikta arī biotopu ekspertīze un  sniegtas rekomendācijas dabas takas izveides maršrutam.

Projektu “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” (Nr.1- 08/277/2018.) līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros un Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības.