Jaunumi

  

Fotokonkursa„Ķeguma novada fotoalbums”

NOLIKUMS

  1.        Konkursu organizē Ķeguma novada dome sadarbībā ar AS „Latvenergo”.

2.        Konkursa mērķis:Izveidot Latvijas simtgadei un AS „Latvenergo” 80 gadu jubilejai veltītu fotoalbumu, kurā attēloti Ķeguma novada cilvēki, daba, vide, Daugavas spēks un Svētki Tēvzemei. Ar albuma izveidi paredzēts popularizēt Ķeguma novadu, izmantojot to kā prezentācijas materiālu.

3.       Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties ikviens ieinteresēts dalībnieks – gan profesionāli fotogrāfi, gan amatieri no visas Latvijas.

4.     Konkursa norise: Konkursa norises laiks ir no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.augustam.

5.       Foto materiāla sagatavošana:

5.1.          Konkursā var iesniegt fotoattēlus, kas uzņemti neierobežotā laika periodā.

5.2.          Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 12 fotoattēlus.

5.3.          Katram iesniegtajam fotoattēlam atsevišķi jāpievieno apraksts, kurā norādīts, kad fotoattēls ticis uzņemts, kas tajā attēlots, kur fotoattēls ir uzņemts, kas to ir uzņēmis.

5.4.          Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas uzņemti, nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Autortiesību likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu uzņemas tās autors.

5.5.          Fotoattēliem jābūt krāsainiem.

5.6.          Fotoattēls nedrīkst būt izveidots apvienojot vairākus fotoattēlus.

5.7.          Fotoattēls jāiesniedz elektroniski JPG formātā.

5.8.          Fotoattēla kvalitātes minimālais izmērs ir 3648 (Width) X 2736 (Height).5.9.          Fotoattēlus var iesniegt četrās kategorijās – „Ķeguma novada cilvēki”; „Daba. Vide. Laiks”; „Daugavas spēks”; „Svētki Tēvzemei”.

5.10.       Fotoattēla autors uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar fotoattēlos redzamajiem cilvēkiem par fotoattēlu publicēšanu un izplatīšanu.

5.11.       Kategorijā „Ķeguma novada cilvēki” ir jāiesniedz fotoattēli, kuros attēloti cilvēki vai cilvēku kopums, kuri godprātīgi un cildinoši attiecas pret Ķeguma novadu.

5.12.       Kategorijā „Daba. Vide. Laiks.” jāiesniedz fotoattēli, kas vislabāk raksturo Ķeguma novadu.

5.13.       Kategorijā „Daugavas spēks” jāiesniedz fotoattēli, kuros attēlots Ķeguma HES vai Daugavas ainavas.

5.14.       Kategorijā „Svētki Tēvzemei” jāiesniedz fotoattēli, kuros attēloti pasākumi, kuros tiek svinēti valsts nozīmes svētki vai ar Ķeguma novadu saistīti pasākumi.

6.       Foto materiāla iesniegšana:

6.1.          Fotogrāfijas kopā ar aprakstu jāiesūta Ķeguma novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei uz e-pastu kintija.sparane@kegums.lv ar norādi „Fotokonkurss” līdz 2018.gada 31.augustam.

6.2.          Fotogrāfijām jāpievieno pielikums brīvā formā, kurā jānorāda fotoattēla (-u) autora vārds, uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

7.       Konkursa žūrija un darbu vērtēšana

7.1.          Iesniegtos fotoattēlus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 7 cilvēku sastāvā.

7.2.          Konkursa žūrijas komisijas sastāvs: Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieki, Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, Ķeguma novada domes sabiedrisko attiecību speciālists, Mākslas skolas Ķeguma klases vadītāja un AS „Latvenergo” pārstāvis.

7.3.          Visi konkursam iesniegtie fotoattēli paliek Ķeguma novada pašvaldības un AS „Latvenergo” īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tik izmantoti publicitātes un prezentācijas vajadzībām.

7.4.          Konkursā iesniegtie fotoattēli var tikt rediģēti bez saskaņojuma ar to autoru (fotoattēlu izmēri var tikt mainīti atbilstoši fotoalbuma formātam. Izvēlētajām titulbildēm var tikt mainīti krāsu toņi atbilstoši izvēlētajam vāka dizainam).

7.5.          Konkursam iesniegtie fotoattēli tiks vērtēti četrās kategorijās: „Ķeguma novada cilvēki”, „Daba. Vide. Laiks.”, „Daugavas spēks”, „Svētki Tēvzemei”. Katrā kategorijā tiks noteikti trīs labākie fotoattēlu autori.

8.       Darbu vērtēšanas kritēriji

8.1.          Atbilstība šī nolikuma kritērijiem.

8.2.          Darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.).

8.3.          Darba saturs (idejas oriģinalitāte, attēlotā nozīmīgums utt.).

9.       Konkursa rezultāti un apbalvošana

9.1.          Konkursa noslēgumā tiks apbalvoti trīs labākie fotogrāfiju autori katrā kategorijā.

9.2.          Kopējais balvu fonds ir 4000 EUR.

9.3.          Konkursa uzvarētāji tiks sveikti Latvijas Republikas Proklamēšanas koncertā 2018. gadā.