Jaunumi

       

C:\Users\User\Desktop\leadersleja.png

Projekts „Skeitparka izveide Birzgalē”

Klāt 1.septembris. Rīts silts, mazliet apmācies, bet Birzgales pamatskolas skolēni ar skaistiem  rudens ziediem rokās, dodas uz skolu, lai satiktu draugus, skolotājus, bet pēcpusdienā visi tika aicināti uz projekta „Skeitparka izveide Birzgalē”, atklāšanas pasākumu.

Līdzšinējās aptaujās un pārrunās ar jauniešiem kā galvenā problēma ir tikusi uzsvērta - ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un veselīga dzīves veida piekopšana. Konkretizējot jauniešu vēlmes, visbiežāk tika minēts skeitparks.  Papildus, skeitparka atrašanās pie skolas daļēji atrisinās skolēnu, kas uz skolu brauc no Birzgales lauku teritorijas, brīvā laika pavadīšanas problēmu līdz transportam mājup. Šobrīd, daudzi jaunieši mēro 30 minūšu garu ceļu uz tuvāko skeitparku Ķegumā, vai, kā skeitparka konstrukcijas izmanto uz Birzgales pagasta braucamās daļas teritorijas, tādējādi traucējot sabiedrisko kārtību, kā arī apdraudot savu drošību. Skeitparks jauniešu mērķauditorijai ir aktuāls, jo tas ir ekstrēms un moderns brīvā laika pavadīšanas veids. Skeitparka konstrukcijas (vairākas dažāda veida rampas) ir  uzstādītas Birzgales pamatskolas teritorijā pie sporta zāles un sporta laukuma, kas nodrošina jauniešu atrašanos pārredzamā vietā un sportiskā vidē. Regulāri atrodoties blakus dažādām cita veida fiziskajām aktivitātēm (blakus izvietoti basketbola, volejbola, futbola laukumi un sporta zāle) un pasākumiem, ir veicināta pozitīva jauniešu attieksme pret fiziski aktīvu dzīves veidu kopumā. Uzstādītās skeitparka konstrukcijas  ir brīvi pieejamas ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības un deklarētās dzīves vietas.             Lai mazliet iepazītu skeitparka platformas, uz atklāšanas pasākumu tika uzaicināts Ingus Lauss ar draugu, kuri pastāstīja par skeitparka lietošanas noteikumiem  un nedaudz arī pademonstrēja platformu izmantošanas iespējas.  Skeitparka izveide Birzgalē tiek veikta ELFLA projekta „Skeitparka izveide  Birzgalē ” ID nr. 16-04AL02- A019.2202-000018 ( apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 17 .01.2017 lēmumu Nr.04.6-11/17/61), kopējās izmaksas EUR 9965,56, t. sk. ELFLA finansējums EUR 8969,00, realizācijas termiņš 30.11.2017.

Projekta realizētāji – Biedrība „JADARA” koordinatore Rita Reinsone, 29424612