Jaunumi

   

2017.GADA KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS

Sestdien, 5.augustā

Plkst.    10.00               ZIZĀNU

            11.00               MEŽA

            12.00               JEDES

            14.30               KALNAMUIŽAS

15.30               LĀČU

Svētdien, 6.augustā

Plkst.    10.00               ZARU

            11.00               SAULESKALNA

            12.30               MĀCĪTĀJU

            13.00               BIRZGALES

            15.30               BALTUPES    

            17.00               AVENU

Lūdzam piederīgos sakopt kapus!

Birzgales ev.lut.draudzes valde un pagasta pārvalde