Jaunumi

    

„Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē”

C:\Users\User\Desktop\leadersleja.png

Projekta mērķis: Veicināt Birzgales ciema bērnu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi  pavadīt brīvo laiku.

Pašreiz Birzgales pagastā dzīvojošiem bērniem nav daudz iespēju brīvajā laikā izklaidēties piemērotā vidē un apstākļos, jo nav tik ļoti nepieciešamā rotaļu laukuma, iepriekšējais ir nojaukts sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, tas bija kļuvis nedrošs, tehniski un "morāli” novecojis. Bērniem rotaļājoties pagalmos, nav pilnvērtīgu iespēju atrasties drošā un patīkamā vidē. Jaunā un modernā bērnu rotaļu laukuma izveidošana palīdzēs risināt bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem un veicināts veselīgs dzīvesveids. Tā ir alternatīva nekustīgam dzīvesveidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai televizora. Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvās atpūtas laukums bērniem Birzgales ciema centrā pie tautas nama. Plānotais rotaļu laukums atradīsies daudzdzīvokļu māju tiešā tuvumā, kurās dzīvo lielākā mērķgrupas daļa. Laukuma apmeklētāju aktivitātes netraucēs iedzīvotājus, kuri vēlas klusumu, jo pret to ir vērstas daudzdzīvokļu māju sienas bez logiem. Aktīvās atpūtas laukumā iekļausim divvietīgās šūpoles, bērnu rotaļu pilsētiņu , smilšukasti, vingrošanas kompleksu. Lai nodrošinātu maksimālu komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem, uzstādīsim divus soliņus un divas atkritumu tvertnes. 

Bērnu rotaļu laukuma izveide tiek veikta ELFLA projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē” ID nr. 16-04AL02-A019.2202-000010 (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 10.10.2016 lēmumu Nr.04.6-11/16/1885), kopējās izmaksas EUR 9444.05, t. sk. ELFLA finansējums EUR 8499.64, realizācijas termiņš 30.06.2017

Projekta realizētāji: Biedrība „JADARA”, koordinatore  Rita Reinsone, 29424612