Jaunumi

 Nolikums
MEŽIRBES MEDĪBAS 2014
Sacensību laiks - 24.05.2014.


    Sacensību vieta - Birzgales pagasts, Ķeguma novads, šautuve „ Mežirbes”
Sacensības organizē – BDR Viriditas šautuve “Mežirbes” / žurnāls “Medības”
Sacensību mērķis - Popularizēt medību sporta šaušanu, šaušanu pa lidojošiem mērķiem. Popularizēt Birzgales pagasta un Ķeguma novada vārdu. Iesaistīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajās šaušanas sacensībās. Noskaidrot labākos šāvējus.
    Dalībnieku pieteikšanās – Visiem dalībniekiem līdz 20.maijam elektroniski info@mezirbes.lv vai pa telefonu 26568483. Vai sacensību dienā līdz 9:30. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums pieteikšanos sacensībām pieteikt laicīgi.
    Sacensību sākums - Reģistrācija no 8:30-9:30. Sacensību sākums 10:00
Sacensību dalībnieki - Ikviena persona, kas ir samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumu. Tie dalībnieki, kuriem nav ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļauja, drīkst piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas laikā galvotājs atrodas blakus šāvējam uz šaušanas līnijas un atbild par šāvēja rīcību un šaušanas drošu norisi.
Sacensības notiek - Starp individuālajiem dalībniekiem.


Sacensību disciplīnas:


“Trakā Mežirbe”

    Vienā sērijā ir 25 mērķi katram šāvējam 5 mērķi katrā stāvvietā. Vienlaicīgi šauj 6 (seši) šāvēji (5 šauj, 1 gaida). Mednieks nezina šaušanas leģendu. Pēc tam, kad šāvējs pieprasa mērķi, tiek palaists vispirms viens, bet nākamajos piegājienos pa diviem mērķiem, šāvējam nezinot, kurš mērķis lidos, tā imitētjo reālas medību situācijas. Katrs šāvējs šauj divas sērijas. Vienāda rezultāta gadījumā divu sēriju kopsummā šāvēji piedalās finālā, kurā dalībnieki šauj līdz pirmajai nullei.


“Tālā pīle”

    Tālšaušanas disciplīna par lidojošu mērķi. Vienlaicīgi šauj 3 (trīs) mednieki, katrā stāvvietā pa 5 mērķiem. Viena sērija ir 15 mērķi. Lidojošais mērķis tiek palaists no vienas mašīnītes. Var tikt veikts viens šāviens uz katru mērķi. Vienāda rezultāta gadījumā divu sēriju kopsummā šāvēji piedalās finālā, kurā dalībnieki šauj līdz pirmajai nullei.


“Birzgales cirvja mešana”

    Cirvja mešanas disciplīna. Tiek izmantoti sacensību cirvji, kas paredzēti mešanai mērķī no 6.5 m attāluma. Mērķis (~40-60 cm diametrā, koka bluķis, 30-50 cm biezumā ar iezīmētu trāpījumu zomējumu).Sacensībās piedalās visi, kas spēj aizmest cirvi līdz mērķim. Sacensību dalībnieki un klātesošie bez ierunām pakļaujas tiesnešu rīkojumiem. Pirms sacensību sākuma dalībnieks trenējas treniņa mērķī.Sacensības notiek vienā kārtā. Ir pieejami 3 pārbaudes metieni un 10 ieskaites metieni. No pārbaudes metieniem dalībnieks var atteikties. Dalībnieku rezultātu nosaka pēc iegūto punktu
summas. Pārbaudes un ieskaites metienu rezultāti netiek summēti. Vienādas punktu summas
gadījumā notiek pārmetiens, uzvar labākā metiena izpildītājs. Vienāda rezultāta gadījumā
pārmetienus turpina līdz pirmajai rezultātu starpībai.
Dalībnieka neierašanās gadījumā uzvaru iegūst nākamais vērtīgākā rezultāta uzrādītājs.


“Medības ar loku un bultām”

    Loku šaušanas disciplīna. Izmantojot LongBow (klasisko) loku, tiek šauts pa lidojošiem šķīvīšiem
noteiktā attālumā (~20m). Tiek lietota iekārta “LaPorte”, lidojošie mērķi šaušanai ar “FLU FLU”
veida bultām.
Tiek šauta sērija, kas ir no 10 bultām.
Vienlaicīgi tiek pielaisti trīs vai divi šāvēji. Katram mērķim ir paredzēta viena bulta, šauj visi šāvēji
vienlaicīgi uz vienu lidojošu mērķi (duelēšanās). Vienādu trāpījumu skaita rezultātā, papildus
punkts tiek dots trāpījumam tuvāk centram. Vienāda rezultāta gadījumā šāvēji piedalās finālā, kurā
dalībnieki šauj līdz pirmajam trāpījumam.
Klasiskais loks ir bez tēmēšanas atzīmēm, piemēram, punktiem, strīpiņām, koka šķiedrām,
izolācijas lenta tēmēšanas līmenī u.t.t. Tehniskajai komisijai ir tiesības aizlīmēt ar melnu izolācijas
lentu redzamās tēmēšanas atzīmes. Nav atļautas nekādas tehniskās ierīces stiegras atvilkšanai un
atlaišanai.
Vērtēšana: 11 punkti (centrs), 10 punkti (korpuss melnā krāsā)
BULTAI IR JĀPĀRSIT ZONAS LĪNIJA UN JĀBŪT LIELĀKAJĀ PUNKTU ZONĀ, TAD TIEK
IESKAITĪTI LIELĀKIE PUNKTI.
Uzvarējis ir dalībnieks, kuram ir lielākais punktu skaits.
Loks un “FLU FLU” bultas ir pieejamas pie sacensību organizatoriem.
Drīkst izmantot savu klasisko loku.


Ieroči, munīcija, drošība:
Ieroči gludstobra. Pusautomātiskajos ieročos maksimāli drīkst ielādēt divas patronas, bet disciplīnā
“Tālā Pīle” tikai vienu. Patronas līdz 28g, skrotis ne rupjākas kā Nr. 7. Šaušanas disciplīnās ir jālieto
dzirdes aizsarglīdzekļi un aizsargbrilles. Pārvietojoties pa šautuves teritoriju divstobru bisēm jābūt
atvāztām, bet pusautomātiskajām bisēm – aizslēgiem atvilktiem. Ieroča stobram vienmēr jābūt
vērstam uz augšu vai leju, lai neapdraudētu šautuves apmeklētājus, ieroču siksnām jābūt
noņemtām.
Dzirdes aizsarglīdzekļi sacensību laikā jālieto visiem šautuves apmeklētājiem.
Cirvja mešanas disciplīnā un šaušanā ar loku un bultām dalībnieki tiks nodrošināti ar speciāliem
mešanas sportam paredzētiem cirvjiem, loku un bultām.


Rezultātu apkopojums:

Rezultāti tiks apkopoti no katras disciplīnas. Atkarībā no konkrētā disciplīnā iegūto punktu skaita,
katrā disciplīnā dalībnieks būs ieguvis noteiktu punktu skaitu. Visās disciplīnās iegūtie punkti tiks
skaitīti kopā. Par uzvarētāju tiks noteikts dalībnieks, kuram būs vislielākais punktu skaits. Ja kāds
no dalībniekiem nepiedalīsies kādā no disciplīnām, tas netiek pielaists pie balvu izspēles un punktu
tabulā tiek piešķirta 0 (nulle). Papildus pie balvu izspēles tiks ņemti vērā rezultāti individuāli katrā
disciplīnā.


Dalības maksa:
Startējot pamatdisciplīnās “Trakā Mežirbe”, “Tālā pīle”, “Birzgales cirvja mešana”, Medības ar loku
un bultām (Šaušana ar loku pa lidojošu mērķi):
30 EUR, sacensību dienā – 35 EUR.
Medību kluba “Birzgales mednieki” medniekiem dalības maksa 20 EUR
Kluba goda mednekiem dalība bez maksas.
Visi iegūtie līdzekļi tiks izlietoti sacensību organizēšanai.
Apbalvošana:Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar šautuves “Mežirbes” kausiem, diplomiem, žurnāla “Medības” gada abonementu, medību nažiem “EKA Swingblade G3” no “EKA” oficiālā pārstāvja Latvijā, grillu no “ABAS.LV”


Visiem sacensību dalībniekiem ir OBLIGĀTI jāpiedalās apbalvošanā. Jā nepiedalās – balvu nesaņem, tā tiek piešķirta nākamajam vietas ieguvējam.


Protesti:
Tiek pieņemti rakstveidā no individuālā dalībnieka, iemaksājot 50 Eur, ne vēlāk kā 10 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja protestu apmierina, tad nauda tiek atmaksāta, ja nē, nauda paliek sacensību balvu fondā. Galvenā tesneša lēmums nav pārsūdzāms.


Papildus informācija:

Dalībniekiem tiks nodrošinātas arī nelielas pusdienas, tiks vārīta Medību zupa. Būs iespēja mieloties ar kūpinātām vistiņām no ABAS.LV kūpinātavām. Līdzi var ņemt savas pusdienas un dzērienus.
Smēķēt šautuves teritorijā aizliegts, izņemot speciāli tam atvēlētā vietā.


Treniņu šāvieni:
Treniņus pirms sacensībām saskaņot iepriekš ar O.Treilihu (tel. 26568483 )


Sākumlapas

 

 

 

 

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com