Jaunumi

       

Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas projekts„Dejot novadam”

Par vienu no mūsu tautas lielākajām vērtībām un bagātībām jau izsenis tiek uzskatīta latviešu tautas deja, kas vēl joprojām tiek atzinīgi vērtēta visā pasaulē un rūpīgi kopta gandrīz katrā Latvijas pilsētā paaudžu paaudzēs.

Tautas deju nodarbībās dejotāji apgūst tautas deju pamatsoļus, soļu kombinācijas, kā arī repertuāru – gatavojoties 2018. gada lielajiem Dziesmu un deju svētkiem. Deju kolektīvā „Dejotprieks” dejotāji izkopj ne tikai pareizu stāju un ritma izjūtu, bet arī koordināciju un skatuves kultūru. Tautas dejas ir īpašas ar to, ka tajās dejotāji iemācās būt atbildīgi ne tikai katrs par sevi, bet arī par partneri un apkārtējiem dejotājiem.

Deju kolektīvs  „Dejotprieks” Birzgales tautas namā darbojas kopš 2007. gada rudens. Ir piedalījušies 2008. un 2013.gada Dziesmu un deju svētkos. Piedalījies visās skatēs, kurās ir ieguvis augstākās pakāpes.

Deju kolektīva „Dejotprieks” materiāli tehniskais aprīkojums pēc Dziesmu un Deju svētkiem un citiem koncertiem ir nolietojies. Materiāli tehniskais aprīkojums deju kolektīvam bija nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotāju interešu un vēlmju apmierināšanu. Kolektīvam ir liela nozīme sava novada kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā, izglītojoša rakstura pasākumu skaita palielināšanā, lauku apvidus iedzīvotāju nacionālo, sociālo un reģionālo atšķirību mazināšanā, kā arī savas veselības uzlabošanā. Projekta īstenošana tika  virzīta uz novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes palielināšanu, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Īstenojot Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas projektu  „Dejot novadam”,  kolektīvam tika iegādāti jauni mēģinājumi tērpi, ar kuriem dejotāji varēs piedalīties mēģinājumos un gatavoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem.

Projektu īstenotājs Māris Jukna

C:\Users\Birzgale\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\N6YWB1Z2\IMG-20161111-WA0000.jpg