Jaunumi

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS:

SESTDIEN, 30.JŪLIJĀ

Plkst.    10.00   ZIZĀNU

            11.00   MEŽA

            12.00   JEDES

            14.30   KALNAMUIŽAS

            15.30   LĀČU

 

SVĒTDIEN, 31.JŪLIJĀ

Plkst.    10.00   ZARU

            11.00   SAULESKALNA

            12.30   MĀCĪTĀJU

            13.00   BIRZGALES

            15.30   BALTUPES

            17.00   AVENU

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.

Birzgales ev.lut.draudzes valde un pagasta pārvalde