Jaunumi

Projekts „Lai balstiņas tālu skan!”

Birzgales kultūras dzīve pēdējos gados ir strauji augusi, par ko liecina daudzo pašdarbnieku kolektīvu darbība. Viens no kolektīviem ir koris „Pērles”.

Sieviešu koris „Pērles” aktīvi piedalās pagasta, novada un valsts mēroga organizētajos pasākumus, lai kora dalībnieces uz skatuves justos pārliecinošākas, kā arī lai būtu kopējais vizuālais skats, korim ir nepieciešami koncerttērpi, kuru korim šobrīd  nav.  Uz koncertiem dalībnieces velk pašu sarūpētos tērpus:  dažādi svārki, blūzes. Līdz ar to nav kopēja vienojoša vizuālā skata. Realizējot projektu „Lai balstiņas tālu skan!” korim tika uzšūti 20 koncerta tērpi – svārki, kas ļaus ar godu pārstāvēt sava novada,  pagasta un valsts mēroga organizētos pasākumos. Kolektīvs spēs veicināt novada atpazīstamību dažāda mēroga kultūras pasākumos.

Korim „Pērles” ir liela nozīme sava novada kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā, izglītojoša rakstura pasākuma skaita palielināšanā. Projekta īstenošana ir virzīta uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu.


 

 

Sākumlapas

 

 

 

 

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com