DABA UN DABAS BAGĀTĪBAS

 

           Pagasta dominējošais virsmas augstums - no 20-30 m virs jūras līmeņa teritorijas R daļā, līdz 50 m virs jūras līmeņa teritorijas vidus  un A daļā. Visaugstākā vieta - kilometriem gari viļņveida pauguri ar stāvām nogāzēm  - “Smilšu” kalns 85 m un Priežkalns 84 m - virs jūras līmeņa pagasta mežainajā DA daļā. Lejasdaugavas senlejas lielāko daļu applūdinājusi Ķeguma ūdenskrātuve, kuras vidējais līmenis 31,8 m virs jūras līmeņa.

68% no pagasta teritorijas aizņem mežu masīvi.

         Pagasta robežojošā upe – lielākā Latvijas upe Daugava

         Birzgales teritorijas robežas platums - ap 1100 m, dziļums - 8-16 m robežās. Birzgales pagastam pieder 5 salas uz Daugavas. Birzgales teritoriju šķērso daudzas sīkākas upes, strauti - Melderupe, Torbanupīte, Deģupīte, Sienapurva upīte, Vitkopupīte, Zīļupīte, kuras ietek Daugavā;  Zvirgzde, Augstupe, Taļķe un Vīksniņa aiztek uz Lielupi. Ir vairāki nelieli ezeriņi, lielākie - Pankas ezers, Vitkopezers.

            Derīgie izrakteņi: māls, saldūdens kaļķiezis, kūdra, sapropelis, grants, smilts. Izpētīta Birzgales māla atradne (364 tūkstoši m3), uz robežas Šļūcenieku māla atradne (~ 300 tūkstoši m3). Pagasta rietumu un austrumu daļā plešas lieli mežu  masīvi.

            Ir mazi minerālūdens avoti Daugavas krastā.

Birzgales pagasts ir viena no bagātākajām medību, makšķerēšanas, sēņošanas un ogošanas vietām Latvijā un Baltijā.


AIZSARGĀJAMIE PARKI, DIŽKOKI, AUGI

 

Valsts aizsardzībā ir 18. gs Lindes muižas regulāra plānojuma parks ar terasēm un eksotisku sugu kokiem un šī parka vārti - baroka celtniecības piemineklis - Daugavas krastā.  

            Pagasta centrā atrodas “Rūķu” parks.

            Lielākie dižkoki : 8 ozoli, no kuriem lielākais, ar apkārtmēru 7,3 m, kā arī liepa un kļava ar apkārtmēru 4,3 m un priede (saukta par “Napoleona priedi”) 3,1 m apkārtmērā - atrodas dzelzceļa stacijas “Goba” apkaimē. Pagasta teritorijā ir 8 aizsargājamu augu sugas, kuru izplatības areāls Latvijā samazinās.

            Mežu joslas gar “Krustpils-Jelgavas” dzelzceļu, gar Daugavu un Taļķi, kā arī Rīgas zaļās zonas 50 km rādiusa teritorijā atrodas īpašā aizsardzībā.