Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”  

           2009. gads vispārējas pirmsskolas izglītības iestādei (turpmāk tekstā- pirmsskola ) „Birztaliņa” bija jubilejas gads. 1. jūnijā pirmsskolas svinēja savu pastāvēšanas 20 gadu jubileju.

           Pirmskolas darbības galvenais uzdevums ir

Veicināt bērnu garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajā vērtībām.

Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.

Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.

Veicināt bērna harmoniskas personības veidošanos un attīstību.

Attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.

Pedagoģiskais process:

VPII „Birztaliņa” darbojas 4 grupas. Divas no tām realizē programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 2009. gadā tika izstrādāta jauna Pirmsskolas izglītības programma un saņemta licence Nr.V- 599.

Pirmsskolas pedagogi veiksmīgi praktizē individuālo sadarbību ar ikviena bērna vecāku. Laba sadarbība bija izveidojusies sešgadīgo bērnu grupas skolotājām un vecākiem ar psiholoģi Vitu Kārkliņu.

Pirmsskolā turpinājās izveidojusies tradīcija svinēt gadskārtu svētkus katrā grupā atsevišķi. Šajā gadā gadskārtu svētki tika izspēlēti pamatīgi- nedēļas garumā ar dažādām izdarībām katru dienu. Šādu pieredzi mēs turpināsim arī turpmāk. Pirmsskolas bērni aktīvi piedalījās arī pagasta rīkotajos pasākumos.

Darbinieki

Mūsu draudzīgajā kolektīvā 2009.gadā strādāja 19 darbinieki, no tiem 9 pedagogi: 7 pedagogi – ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 pedagogi- vēl apguva augstāko pedagoģisko izglītību.


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com

Mūsu draudzīgajā kolektīvā 2009.gadā strādāja 19 darbinieki, no tiem 9 pedagogi: 7 pedagogi – ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 pedagogi- vēl apguva augstāko pedagoģisko izglītību.