Birzgales bibliotēka

Pēc pagasta iedzīvotāju atmiņām spriežot, Birzgales bibliotēkas pirmsākumi meklējami ap 20.gs.30 gadiem, bet pirmais ieraksts inventāra grāmatā datēts ar1945.gada 10. februāri. Kopš 1997. gada 15. novembra bibliotēka atrodas pagasta centrā. Bibliotēka ir kultūras un izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem pagasta iedzīvotājiem.

Adrese:Nākotnes iela 2A, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV - 5033;
tel.: 65034281
E - pasts: laila.krastina@kegums.lv

Darba laiks:

 • P.-11.00-18.00

 • 0.- brīvdiena

 • T.- 9.00-17.00

 • C- organizatoriskā darba diena.

 • P.- 9.00-17.00

 • S.Sv. - brīvdienas

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem:

 • Brīvpieeju fondam t. sk jaunākajai periodikai.

 • Literatūras izsniegšanu uz mājām.

 • Datoru ar Interneta pieslēgumu izmantošanu.

 • Starpbibliotēku abonementa izmantošanu.

 • Uzziņu sniegšanu.

 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā.

 • Novadpētniecības un tematiskās mapes.

 • Printēšanu.

 • Kopēšanu.

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com