2018. gada avīžu izlaidumi.

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris  Decembris

2017. gada avīžu izlaidumi.

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs  Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

2016. gada avīžu izlaidumi.

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs  Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

2015. gada avīžu izlaidumi.

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs  Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

2014. gada avīžu izlaidumi.

Janvāris  Februāris  Marts  Aprīlis  Maijs  Jūnijs 
Jūlijs Augusts  Septembris  Oktobris Novembris Decembris